SIA “Dekolux”

Reģ. Nr.: 40203244548
PVN reģ. Nr.: ————–
Konts: LV78HABA0551048026029
Kods: HABALV22

 

Jur. adrese: Piedrujas 11 – 203A, Rīga, LV-1073
Talr. +371 20008208
E-pasts: info@dekoplast.eu
Darba laiks:: 10:00 – 18:00